Kostenlos

The Language of Neighbours/Jazyk sousedů

Eventinformationen

Dieses Event teilen

Datum und Uhrzeit

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

Karls-Universität

ÚSTAV TRANSLATOLOGIE, HYBERNSKÁ 3

110 00

Czechia

Beschreibung des Events

Beschreibung

The lecture cycle is devoted to the historical phenomenon of Czech-German bilingualism in the Czech lands and the current state of the German language in the Czech Republic. The presentations highlight the problem of language choice and change among Jewish writers in the 19th century, as well as the status of German as a minority language from a current and historical perspective. In addition, a study on the role of German as a mediating language in the translation of Czech literature into Spanish will be presented.
The Institute of Translation Studies at Charles University is the oldest and most important Czech institution of its kind.

Speakers:Dr Tomáš Svoboda (head of the German department at the Institute of Translation Studies, Charles University), Dr Petra Mračková Vavroušová (teaches interpreting at Charles University), Dr Astrid Winter (research associate at the Institute of Slavonic Studies at Technische Universität Dresden)

The talk will be held in German.

Jazyk sousedů

Cyklus přednášek je věnován historickému fenoménu česko-německé dvojjazyčnosti v českých zemích a současné situaci německého jazyka v České republice. Příspěvky se zabývají problematikou volby a střídání jazyka v případě židovských spisovatelů v 19. století a postavení němčiny jako menšinového jazyka v současné i historické perspektivě.
Rovněž bude představeno bádání zkoumající roli němčiny jako zprostředkujícího jazyka při překladu české literatury do španělštiny. Ústav translatologie Univerzity Karlovy je nejdůležitější a nejstarší českou vzdělávací institucí svého druhu.

PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., je garantem německého oddělení v Ústavu translatologie FF UK a za českou stranu
koordinátorem programu double degree s univerzitou v Lipsku.

PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D., vyučuje tlumočení (španělština a němčina) na Ústavu translatologie FF UK.

Dr. Astrid Winter působí jako odborná asistentka na Ústavu slavistiky drážďanské Univerzity.

Mit Freunden teilen

Datum und Uhrzeit

Veranstaltungsort

Karls-Universität

ÚSTAV TRANSLATOLOGIE, HYBERNSKÁ 3

110 00

Czechia

Dieses Event speichern

Event gespeichert