zł600

Testujemy Holakrację / Holacracy® Taster Workshop / Warszawa

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

i-view warsaw

Mazowiecka 9

Warsaw

Poland

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Testujemy Holakrację

Czy Twoja organizacja z łatwością adaptuje się do zmian w otoczeniu – również wówczas gdy szybko się rozrasta? Czy funkcje i odpowiedzialności są klarowne, a jednocześnie stale ewoluują i są rozwijane przez osoby rzeczywiście wykonujące daną pracę? Czy pracownicy są zaangażowani? Czy wszyscy w organizacji biorą odpowiedzialność za swoje decyzje i realizowane zadania i wykazują ducha przedsiębiorczości? Czy menadżerowie są liderami, wspierają i ułatwiają prace innym?

Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji przetestowania klarownego i kompletnego systemu stworzenia samo-organizacji – Holakracji – „technologii społecznej” zmieniającej sposób w jaki organizujemy i zarządzamy pracą. Setki organizacji na całym świecie korzysta z tego innowacyjnego systemu aby efektywnie zorganizować pracę wokół celu istnienia organizacji. Holakracja dogłębnie zmienia sposób w jaki podejmujemy decyzje i dystrybuujemy władze. Cele Holarkacji są bardzo wyraźne – osiągnąć w twojej organizacji zwinność i responsywność, uzyskać transparentność odnośnie tego kto i co robi, czego można oczekiwać, kto i jakie decyzje podejmuje, zminimalizować politykę, wzbudzić zaangażowanie i uwolnić kreatywność.

Czego dotyczy warsztat?

Celem warsztatu jest doświadczenie w praktyce pracy w organizacji samozarządzającej się opartej na Holakracji. Warsztat nie jest treningiem, który ma za zadanie nauczyć konkretnych umiejętności. Program pozwoli natomiast poznać zasady Holakracji, doświadczyć procesów decyzyjnych. Będzie ponadto wiele okazji do dyskusji oraz zadania nurtujących pytań.

Warsztat obejmuje:

 • Przegląd zasad Holakracji – czym jest i jak jest zbudowana organizacja holakratyczna.

 • Symulację spotkania operacyjnego – jak rozstrzygać kwestie operacyjne szybko, rzetelnie i skutecznie.

 • Symulację spotkania zarządczego – jak zbudować i rozwijać strukturę organizacji aby realizowane zadania były zintegrowane z celem istnienia i misją organizacji.

 • Podsumowania, dyskusje dotyczące symulacji, sesje Pytań i Odpowiedzi (Q&A) – czas na refleksje, spostrzeżenia, pytania aby pogłębić doświadczenie symulacji oraz rozumienie podstawowych zasad Holakracji.

W trakcie symulacji będziemy bazować na specjalnie przygotowanej do tego fikcyjnej organizacji oraz poznawać aplikację Glassfrog umożliwiającą porządkowanie wyników pracy.

Warsztat jest przygotowany zgodnie z metodologią HolacracyOne oraz z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń w transformacjach organizacji przeprowadzanych przez partnerów dwarfs and Giants.

Dla kogo jest ten warsztat?

 • Osób decyzyjnych w organizacjach zainteresowanych przetestowaniem Holakracji.
 • Zarządzających oraz specjalistów badających możliwość zastosowania Holakracji w swoich organizacjach i zainteresowanych pierwszym doświadczeniem.

 • Wszystkich zainteresowanych nowymi systemami samo-organizacji, zasadami, narzędziami i praktykami pracy w samo-organizującej się organizacji.

Kto będzie prowadził warsztat?

Warsztat Testowania Holakracji będzie prowadzony przez Ewę Bocian, Certyfikowanego Coacha Holakracji, partnera dwarfs and Giants – innowacyjnej organizacji, której celem jest wspieranie firmy, organizacji niedochodowych i innych instytucji w transformacji w kierunku nowego paradygmatu zarządzania, również z wykorzystaniem Holakracji. dwarfs and Giants jest jedną z nielicznych firm na świecie posiadających licencję na wdrażanie Holakracji i jednocześnie największą tego typu organizacją. Więcej na temat dwarfs and Giants znajdziesz tutaj: http://www.dwarfsandgiants.org.

Ewa ma 10 lat doświadczenia w dużych, międzynarodowych korporacjach gdzie zajmowała się instytucjonalnymi inwestycjami. Fascynacja rozwojem organizacji, wpływem liderów na efektywność, jakość i satysfakcję z pracy oraz osobista praktyka rozwoju osobistego poprowadziły ją w kierunku innowacyjnych koncepcji zarządzania sobą oraz zespołami. Jej osobistym celem jest stwarzanie narzędzi i przestrzeni, dzięki którym organizacje mogą stawać się coraz bardziej efektywne, zwinne, responsywne i transparentne, stwarzają warunki do pobudzenia naturalnej motywacji, zaangażowania, kreatywności, a ludzie mogą funkcjonować i rozwijać się w zgodzie z wewnętrznym poczuciem sensu, pragnieniami i talentami.

Szczegóły organizacyjne:

Kiedy: 20 kwietnia 2018 (9:00-18:00)

Gdzie: Polska, Warszawa

Język: Polski

Koszt: PLN 600 od uczestnika (PLN 500 dla pierwszych 5 uczestników)

Cena zawiera: małą grupę do 16 osób, wygodną przestrzeń warsztatową, materiały, 2 przerwy kawowe z napojami i przekąskami, lunch

Participant Ambassador: Ewa Bocian, +48 501 430 513, e.bocian@dwarfsandgiants.com

____________________________________________________

Holacracy Taster Workshop

Is your organization adaptive to its environment – even as it scales? Are the functions and roles within your organization clear, yet also continually evolving, and driven by those doing the work? Are employees engaged in their work, take leadership and responsibility?

We are delighted to invite you to take advantage of a unique possibility to join a 1-day Holacracy Taster Workshop held in Warsaw, Poland.

This workshop introduces Holacracy: a "social technology" for structuring, governing, and running a company. Hundreds of companies worldwide are already using this innovative approach to organizing around purpose. Holacracy fundamentally changes how decisions are made and how power is distributed. The goals of Holacracy are bold: make your company more agile and responsive to its environment, increase organizational clarity—figure out who does what, expects what, and decides what—minimize ‘office politics’, and enable deeper employee engagement and empowerment.

What is it about?

The purpose of this workshop is to give you an experiential “taste” of what working with Holacracy looks like. This event is not a training and is not designed to teach any applicable skills. The program includes the following sections, with Q&A throughout:

 • Brief overview of Holacracy — what it is and how it is structured.

 • Simulation of a “tactical meeting”: how to triage operational issues quickly and reliably.

 • Simulation of a “governance meeting”: how to evolve the organization’s structure to better align the work to the company’s purpose.

 • Extensive debriefs, discussion and Q&A to dive into the learning from the simulations and deepen your understanding of the basic principles of Holacracy. 


Who is it for?

 • Organizational decision-makers interested in getting a “taste” of how Holacracy works.


 • Executives and specialists exploring adopting Holacracy for their organization and interested in a first low-commitment experience.

 • Anybody interested in self-management practices.

Who will be the trainer?

The Holacracy Taster Workshop will be run by Ewa Bocian, Certified Holacracy Coach and partner at dwarfs and Giants – an innovative organization-design and strategy partner dedicated to rewriting the future of organization. dwarfs and Giants is among the few licensed Holacracy Providers globally.

Ewa has 10 years of business experience in corporate investment environment in large, international companies. Her fascination with self-development practices, influence of different leadership styles on efficiency, quality, satisfaction, engagement and motivation led her to explore innovative self-management concepts both on individual and group level. Ewa’a personal objective is to help people live a meaningful, truthful and fearless life in line with their authentic selves and organizations to create environment which makes it possible also in a business context.

Organizational details

When: 20th April 2018 (9:00 – 18:00)

Where: Warsaw, Poland

Language: Polish

Investment: PLN 600 per participant (PLN 500 for first 5 participants)

What is included: small group up to 16 participants, comfortable venue in the centre of Warsaw, materials, 2 coffee breaks with beverages and snacks, lunch

Participant Ambassador: Ewa Bocian, +48 501 430 513, e.bocian@dwarfsandgiants.org

Share with friends

Date and Time

Location

i-view warsaw

Mazowiecka 9

Warsaw

Poland

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved