Kostenlos

DRESDEN-concept Science Exhibition - Opening // Wystawa Naukowa - Impreza i...

Eventinformationen

Dieses Event teilen

Datum und Uhrzeit

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

Plac Solny

Wroclaw

Poland

Karte anzeigen

Wer von meinen Freunden geht hin?
Beschreibung des Events

Beschreibung

Our International Tour continues… Next Stop/Nastepny Przystanek: Wrocław

From 22 September 2017 the DRESDEN-concept Science Exhibition will be displayed on one of the most frequented squares in Wrocław and it will be presented both in Polish and English. The Plac Solny (“Salt Market” square) directly adjacent to the town hall square will host the Science Exhibition until 11 October 2017. During this time period, students from the numerous Wrocław universities will return from their summer break.

Lectures, book presentations, and student information events serve to inform and promote an exchange between the DRESDEN-concept partners and the universities of Wrocław. A large number of researchers from Dresden and Wrocław will support these activities. Some events will also be held at the local universities. Soon, you will find more information about the planned events right here on this website.

For years, TU Dresden and many of its DRESDEN-concept partners have already been maintaining close relationships with the universities in Wrocław. Within the framework of the planned activities, these partnerships shall be intensified, strengthened and extended to other research areas.

The planned series of events is directed at researchers, junior researchers, students, research partners and all interested citizens of the city of Wrocław and its guests.

The activities are held under the auspices of the German Consulate General in Wrocław, the State Capital Dresden and the Saxon State Ministry for Higher Education, Research and the Arts.

Opening event

On Friday, 22 September 2017, the opening event of the Science Exhibition will take place from 3:30 pm on the Plac Solny (in case of rain, in the restaurant Inspiracia: Plac Solny 16).

In addition to the Rectors and Directors from the DRESDEN-concept partners and the universities of Wrocław, the German State Secretary Uwe Gaul, Dresden’s Lord Mayor as well as Wrocław’s Mayor will be in attendance.

If you are interested in participating in the opening event, please register at this site.

Speeches at the opening event will be held by: the Chairman of the Board of the DRESDEN-concept Research Alliance, Professor Dr Müller-Steinhagen; the president of the city Wrocław, Mr Dutkiewicz; the Lord Mayor of the city of Dresden, Mr Hilbert, and the State Secretary of the Free State of Saxony, Mr Uwe Gaul.Podróż trwa dalej…następny przystanek: Wrocław

Wystawa Naukowa DDc prezentowana jest od 22 września 2017 w języku polskim i angielskim na jednym z najbardziej uczęszczanych placów we Wrocławiu: Plac Solny, który łączy się bezpośrednio z Placem Ratuszowym, stanie się domem dla Wystawy Naukowej do 11 października 2017. W tym czasie z wakacji wracają również studenci czterech uniwersytetów wrocławskich.

Wykłady, panel dyskusyjny, ale także sesje informacyjne dla studentów informują i wspomagają wymianę pomiędzy partnerami DDc i szkołami wyższymi we Wrocławiu. Liczni naukowcy z Drezna i Wrocławia będą wspierać te działania.

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TU Dresden) oraz wielu partnerów skupionych wokół DRESDEN-concept pielęgnuje już od wielu lat partnerstwo z wrocławskimi szkołami wyższymi. W ramach planowanych działań stanie się ono intensywniejsze oraz bardziej rozbudowane i rozszerzone na inne obszary badawcze.

Planowany szereg imprez skierowany jest do naukowców, młodych (przyszłych) naukowców, studentów, partnerów badań oraz do zainteresowanych mieszkańców Wrocławia.

Impreza inauguracyjna:

W piątek 22.09.2017 o godz. 15:30 nastąpi otwarcie Wystawy Naukowej na Placu Solnym. Obok rektorów i dyrektorów partnerów skupionych wokół DRESDEN-concept, a także uniwersytetów wrocławskich, uczestnikami będą również przedstawiciele Wolnego Państwa Saksonia, Nadburmistrz Drezna, Prezydent Wrocławia, jak i wiele innych osób.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani udziałem w uroczystości otwarcia, prosimy o registrowanie na tej stronie


Die Reise geht weiter... Nächster Halt: Wrocław*
(English and Polish version below)

Ab dem 22. Septemer 2017 präsentiert sich die DDc-#Wissenschaftsausstellung in polnischer und englischer Sprache auf einem der meist genutzten Plätze in Wroclaw, dem "Plac Solny" (Salzmarkt).

Neben den Rektoren und Direktoren der DRESDEN-concept Partner und der Breslauer Universitäten, nehmen auch Herr Staatssekretär Uwe Gaul, der Oberbürgermeister der Stadt Dresden sowie der Bürgermeister der Stadt Wroclaw.

Mit Freunden teilen

Datum und Uhrzeit

Veranstaltungsort

Plac Solny

Wroclaw

Poland

Karte anzeigen

Dieses Event speichern

Event gespeichert