< >
  • M
  • D
  • M
  • D
  • F
  • S
  • S

Obersalzberg Abfahrtstelle der Kehlsteinbusse
Obersalzberg Abfahrtstelle der Kehlsteinbusse - Salzbergstraße 45 - Treffpunkt: 09:30 an Kasse der Kehlsteinbusabfahrt - 83471 Berchtesgaden - Deutschland